Отговорности

Информация

Законът предвижда отговорност на някой професии от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат, може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Покритието обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск, съгласно действащата нормативна уредба на РБ.