Имуществени застраховки

Информация за продукта

Имуществените застраховки осигуряват защита за Вашия дом, офис, магазин, хотел или предприятие, както и за свързаните с тях лични и бизнес интереси или отговорности. Могат да бъдат покрити щети както по недвижимо, така и движимо имущество. Недвижимото имущество са жилищни, вилни, стопански сгради, други постройки и трайно прикрепени съоръжения. Към движимото спадат общо обзавеждане, битови електроуреди, бяла и черна техника. Може да се сключи независимо дали сте собственик или наемател или да бъде в полза на банка.