Автокаско

 Информация за продукта

Сключването на Застрахователната полица „Автокаско” осигурява защита на Вашето моторно превозно средство, както по време на движение, така и когато е паркирано. За разлика от застраховка  Гражданска отговорност,  Автокаското не е задължителна застраховка, но въпреки това тя е абсолютна необходимост за всички собственици на МПС-та. Обхватът на  покритието  се съобразява индивидуално спрямо предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия от страна на клиента.