За Форуком брокер
Гражданска отговорност
Автокаско
Имуществена застраховка
Отговорности
Медицински застраховки

“ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД е застрахователен брокер, които притежава дългогодишен опит като застрахователен посредник, изградено доверие с клиенти физически и юридически лица и лоялни партньорски отношения на българския пазар.

Водени от стремежа дейността ни да бъде коректна и прозрачна и в изпълнение на нормативните ни задължения по чл.325 от Кодекса за застраховане, с настоящето предоставяме на Вас – нашите клиенти –ползватели на застрахователни услуги, следната информация, която е важна за Вас и е от значение  за настоящите ни и бъдещи отношения.

“ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговския регистър с ЕИК 201317087, със седалище и адрес на управление в гр.Хасково, ул. Козлодуй 14 вх.Б ет.3 оф.,  вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за комисията за финансов надзор с Удостоверение за регистрация № 345-ЗБ/24.04.2012 г.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД  услуга, моля подавайте вашите жалби на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или до централен офис на дружеството на адрес: гр.Хасково, ул. Козлодуй 14 вх.Б, ет.3 оф.15. “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД  се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от Вас адрес.

Дейността по предоставяне на застрахователно посредничество от “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД  е обект на надзор, осъществяван от Комисия за финансов надзор. Справка за това обстоятелство може да направите в Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ 16, централа: 02/940 49 99, факс: 02/829 43 24, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на интернет страницата www.fsc.bg.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД услуга, жалби срещу “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД могат да се подават пред Комисията за финансов надзор, както и към Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори: гр. София, Комисия за защита на потребителите, пл. Славейков № 4А,  www.kzp.bg. 

 

Във връзка с предоставянето на застрахователно-посреднически услуги, включително при предоставяне на такива услуги от разстояние или интернет страница, “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД има установени търговски отношения със следните застрахователи : 

ЗАД БУЛСТРАД ВИГ,

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ЗД ЕВРОИНС АД

ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД

ЗД БУЛ ИНС АД

ЗАД ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД

ЗК УНИКА АД

ЗК УНИКА - ЖИВОТ АД

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВЕ АД

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ОЗОК ИНС АД

ЗАД "АРМЕЕЦ"

ЗАД 'БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗАД 'АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ'

'ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ' ЕАД

“ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД  не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД.

При предоставяне на застрахователно-посреднически услуги “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. 

При осъществяване на дейността си по разпространение на застрахователни продукти, включително при предоставяне на такива услуги от разстояние или интернет страница, “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД не предоставя съвети, включително не предоставя съвети, изготвени въз основа на справедлив и личен анализ по смисъла на чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховането, относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на клиента. В случай че желаете, Вие можете да ни възложите изготвянето на такъв съвет, като се свържете с нас по телефон или имейл или да посетите лично някой от офисите ни. В тази връзка, ние Ви информираме, че застрахователните продукти, които предлагаме, включително тези, които предлагаме от разстояние или интернет страница,  не са изчерпателни за пазара на съответния вид продукт, но същите са избрани след оценка на достатъчно голям брой продукти, включително оценка на застрахователните покрития, опита на застрахователя в съответния вид застраховане, както и възможността те да бъдат предлагани от разстояние или чрез интернет страница. 

 

Относимата информация за застрахователните продукти, които “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД разпространява, включително тези, които разпространява от разстояние или интернет страница, ще Ви бъде предоставена при запитване (заявка за оферта) от Ваша страна и преди сключване на застрахователния договор, на място в офисите ни или на посочен от Вас адрес на електронна поща. 

 

Възнаграждението, което получава “ФОРУКОМ БРОКЕР”ООД във връзка с предоставената застрахователно-посредническа услуга, е във вид на комисиона, която е включена в застрахователната премия и се дължи от Застрахователя.