За Форуком брокер
Гражданска отговорност
Автокаско
Имуществена застраховка
Отговорности
Медицински застраховки

 

 

„Форуком брокер” ООД е застрахователен брокер, вписан в Регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор /КФН/ с удостоверение № 714-ЗБ/23.09.2020 г. за регистрация по чл.309, ал.1 от Кодекса за застраховането, издадено от Комисия за финансов надзор на основание Решение № 252-ЗБ/04.04.2012г., което може да се установи чрез проверка в КФН, гр. София, ул. Будапеща № 16 или чрез интернет страницата на КФН www.fsc.bg.

Брокерът е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България и има подписани договори с едни от водещите застрахователни компании.

Общозастрахователни компании
Животозастрахователни компании
Нашите предимства:

- Изготвяне на индивидуална оферта за всеки клиент, съобразена с неговите потребности;
- Препоръка за избор на условия на застраховка и застраховател;
- Информация за предстоящи вноски и изтичащи полици;
- Съдействие при възникване, завеждане и ликвидация на щети.

 Професионалните ни услуги се извършват от екип от специалисти с многогодишен опит в застрахователната област. Основна цел на „Форуком Брокер" ООД е предоставяне на професионален съвет и осигуряване на отлично и своевременно обслужване на Вашите застрахователни интереси.